10 junho 2012

eTwinning nas Xornadas de Profesorado A21EG

Os días 8 e 9 de Xuño celebráronse en Santiago de Compostela as Xornadas para o Profesorado A21EG, que, neste ano, versaron sobre o desenvolvemento de competencias básicas através a educación medioambiental.

Susana Vázquez Regueiro levou unha comunicación co título: "A Educación Medioambiental nos marcos da A21EG e os proxectos eTwinning: competencias básicas".

Podedes ver toda a información nestes enlaces: