24 setembro 2017

Proxectos premiados pola Comisión Europea


A Comisión Europea vén de publicar a lista de proxectos seleccionados na iniciativa Move2Learn, Learn2Move.

Dous proxectos galegos foron premiados nesta convocatoria:

A iniciativa Move2Learn, Learn2Move foi presentada con ocasión do trixésimo aniversario do programa Erasmus. Con esta iniciativa os proxectos europeos de eTwinning tiveron a oportunidade de participar nun concurso e gañar billetes cos que viaxar a outros países do programa Erasmus. O obxectivo é que a mocidade poida experimentar o que implica vivir en Europa e comprenda a repercusión positiva que ten a Unión Europea na vida da súa cidadanía e a súa veciñanza internacional.

Ademais de descubrir outras culturas, os  participantes tamén se farán máis conscientes da pegada de carbono das súas viaxes, pois terán que respectar un nivel máximo de emisións de CO2 durante o seu periplo e deberán elixir os medios de transporte que utilizan tendo isto en conta .

A Comisión Europea seleccionou aqueles proxectos que cumpriron de forma máis sobresaliente cos seis criterios do Selo de Calidade Nacional: innovación pedagóxica, integración curricular, comunicación, interacción e colaboración entre os centros asociados, uso da tecnoloxía e difusión, avaliación e documentación do proxecto.

Ademais, tamén se tivo en conta se o proxecto e a viaxe cumprían cos requisitos de inclusión.O alumnado do IES de Poio, que traballou no proxecto con socios de Estremadura, Alemaña, Polonia e Italia, vai levar a cabo no próximo mes de outubro unha visita á cidade de Estrasburgo, visitando distintas institucións europeas.

Este é o TwinSpace do proxecto.
O blog.

O alumnado do IES San Clemente, que traballou cun centro de FP grego, está a preparar á visita ao socio en Creta.

Este é o TwinSpace do proxecto.
E a web de Sporakia, un dos resultados finais.