28 fevereiro 2017

Convocatorias de Premios Nacionais e Accións Formativas eTwinning


Vense de publicar no BOE a Convocatoria de "Eventos de formación eTwinning 2017" (Resolución de 17 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades), pola que se convocan prazas de asistencia a eventos de formación dentro do marco da acción eTwinning. Ver máis información

Igualmente, está publicada a convocatoria de "Premios Nacionales eTwinning 2017", na resolución de 15 de febreiro de 2017 da mesma Secretaría, para os proxectos desenvolvidos total ou parcialmente no curso 2015/16. As solicitudes poderán levarse a cabo ata o 22 de marzo. Ver máis información