13 junho 2014

▬ Triple AAA: All About Apples

O profesor Juan Antonio Gonzalez Parga envíanos este resumo do Proxecto que están a levar a cabo no seu centro Nuestra Señora del Carmen (Betanzos):

Por que consumimos mazás de Arxentina, Austria ou Chile cando temos a nosa propia produción? Unha sinxela pregunta como esta foi o xerme do noso proxecto: “Triple AAA: All About Apples”

As mazás sempre foron usadas como símbolos da orixe do mundo en moitos países europeos. Pódense atopar en campos como a arte, agricultura, economía e ciencia. Ademais, pódense atopar en todos os países e en calquer momento do ano. Sobre todo, consideramos que as mazás poden acercar á xente, e incrementar a sua cidadanía europea.

Plantación dunha maceira en Francia, durante a primeira visita do proxecto.

Con este fin naceu o noso proxecto: “Triple AAA: All About Apples”, formado por 9 países: Alemaña, Bulgaria, Estonia, Italia, Inglaterra, Francia, Austria, Chipre e España. Un tema tan, teóricamente, simple resultou ser apaixoante.