12 junho 2020

"Tour por la ciudad ideale"

A profesora Ana Santos do I.E.S Valle Inclán de Pontevedra, quere compartir con todos nos un novo Proxecto no que ven de participar o seu centro.

10 junho 2020

Selos de Calidade

Queridos galegos e queridas galegas que facedes proxectos eTwinning... 
Grazas


Informamos de que o prazo para pedir selos de Calidade NAcional e ate o 10 de xullo. Esta vez cambiou a rúbrica de calidade, pero ven sendo amesma.

Mi rade se podedes dar o perfil para pedilo e animádevos.


Plazo límite para solicitar Sellos de Calidad Nacional 2020
SELFIE

Hoxe houbo un webinar a cargo do SNA no que César Herrero e Marta onde se nos informou sobre SELFIE.


SELFIE é unha ferramenta gratuíta coa que podemos avaliar o noso centro a nivel de uso de tecnoloxías. Cunha serie de enquisas anónimas, propoñen co resutado fortalezas, debilidades e propostas de mellora. Só precisamos tres grupos que poden ser: profesorado, alumnado e equipo directivo.
É unha ferramenta de autoreflexión, non de autoavaliación. Tampouco fai rankings de centros nin podes acceder a compararte con outros.Se vos animades algún centro podedes contar as vosas experiencias.

Insignia IntefEsta é a megainsignia de INTEF que podedes solicitar se completades os 10 NOOC sobre eTwinning.

Como non teñen esta noticia no noso idioma, achego o en lace a información en castelán da entrada do portal.

1) En resumo ate o 26 de xuño para solicitala.

2) Escribe un email a asistencia.etwinning@educacion.gob.es indicando: 
 • Solicitud megainsignia 10 NOOC eTwinning
 • Nombre y apellidos
 • Dirección de correo electrónico con el que estás registrado en “Insignias INTEF”. 
3) Contribúe ao desenvolvemento e aprendizaxe dos niveis: "El nivel B2 de la Competencia 2.1.” Interacción mediante las tecnologías digitales” del Área 2, Comunicación y Colaboración, del Marco Común de Referencia de la Competencia Digital Docente, de la Competencia 2.3. del Área “Participación ciudadana en línea”, nivel C1 de la de la Competencia 2.4. del Área 2 “Colaboración mediante canales digitales, el nivel B1 de la Competencia 3.1 “Desarrollo de contenidos digitales”, del Área 3 Creación de contenidos digitales, el nivel B1 de la Competencia 5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas y 5.3 Innovar y utilizar la tecnología digital de forma creativa del área de “Resolución de problemas” y el nivel C2 de la Competencia 1.1 “Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales”.

4)Estos son os 10 NOOC eTwinning:
 1. NOOC eTwinning Live (más información aquí.)
 2. NOOC Busca tu socio eTwinning (más información aquí.)
 3. NOOC Diseña eTwinning (más información aquí.)
 4. NOOC Colabora en eTwinning (más información aquí.)
 5. NOOC Calidad en eTwinning (más información aquí.)
 6. NOOC Evalúa y difunde tu proyecto eTwinning (más información aquí.)
 7. NOOC eTwinning en Erasmus+ (más información aquí.)
 8. NOOC Tu TwinSpace (más información aquí.)
 9. NOOC Gestiona tu equipo en proyectos eTwinning (más información aquí.)
 10. NOOC A “videoconferenciar” en eTwinning (más información aquí.)