14 outubro 2011

▬ Ler e comprenderUn dos selos de calidade europeos acaba de chegar ao IES de Poio, polo proxecto Lire et partager - Ler e comprender, coordinado por Anxos Rial, que nos conta:

"“LIRE ET PARTAGER- LER E COMPRENDER” é un proxecto centrado en intercambiar e crear a través de lecturas; alumnado de diferentes nacionalidades colaboran e interactúan nos seus procesos de aprendizaxe mediante as obras que len e os traballos que ambos producen.
As súas tarefas permítenlles formarse como lectores activos xa que reciben e xeneran informacións ao tempo que adquiren coñecementos lingüísticos das súas linguas respectivas e que as practican...