15 novembro 2011

eTwinning e as seccións bilingües

eTwinning é un perfecto sistema para aplicar a metodoloxía CLIL (Content and Language Integrated Learning) á hora de utilizar unha lingua en situacións reais. Os centros con seccións bilingües son o perfecto caldo de cultivo para experiencias nas que o alumnado e profesorado poida participar en aprendizaxes colaborativas nas que a segunda lingua sexa fundamental.