09 março 2012

Ideas de proxectos para FP

Presentámosvos unha iniciativa consistente en crear e difundir ideas de proxectos eTwinning para FP.

A presenza de FP en eTwinning é moi pequena. As características do ensino, alumnado e profesorado fan que sexa difícil levar adiante proxectos baseados nos kits e modelos que ofrece a plataforma.

Esta iniciativa consiste en concebir ideas de proxecto que se poderían realizar nos módulos impartidos. Por tanto, o docente que quixer participar:
 • Impartiu o módulo nalgunha ocasión.
 • Describirá os obxectivos, proceso de traballo, resultados esperados, duración, etc.
 • O proxecto debe deseñarse para ser desenvolvido entre dous ou máis centros europeos de forma colaborativa.
 • Non é necesario darse de alta na plataforma nin levar a cabo o proxecto ideado.
 • Con todas as ideas será publicado un "libro con máis de cinco autores": no baremo de méritos actual, cada autor tería 0,1 puntos.

Dezasete participantes inscritos, das seguintes familias profesionais:
 • Informática e comunicacións
 • Hostalaría e turismo
 • Fabricación mecánica
 • Electricidade e electrónica
 • Comercio e marketing
 • Madeira, moble e cortiza
 • Formación e orientación laboral
 • Sanidade
 • Imaxe persoal

Se es profe de FP e estás interesado en participar nunha futura edición, podes solicitar máis información escribindo a embaixada.etwinning@gmail.com