12 outubro 2014

E-Twinning nas Xornadas "Ensinar linguas no entorno europeo"


O tres e catro de outubro pasados celebráronse en Vigo as Xornadas Ensinar linguas no entorno europeo organizadas polos Centros de Formación e Recursos de Pontevedra e Vigo.
Dirixidas a profesorado de primaria e secundaria, tiñan como obxectivo presentar diferentes propostas metodolóxicas e organizativas que favorecen o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.

Anxos Rial, directora do IES de Poio,  e Carmen Fernández, profesora de Latín e Grego, participaron presentando a experiencia e-Twinning no seu centro.
Durante a sesión, ademáis, proporcionouse información sobre a figura dos embaixadores en Galicia, o blogue da embaixada e o seu apoio a profesorado interesado en traballar en  e-Twinning.
Unha semana máis tarde está xa en marcha un grupo de traballo formado por profesoras asistentes ás xornadas que van  traballar co programa no seu centro e que contarán co asesoramento e a docencia da embaixada galega.