04 agosto 2019

▬ GaliMinho – Emprendedorismo da Eurorregião

Proxecto eTwinning desenvolvido no ano escolar 2018/2019 por profesorado e alumnado do IES San Clemente, Santiago de Compostela, e do AE Carlos Amarante, Braga, Portugal.

No centro galego participou o alumnado do ciclo Estrela PluriFP SMR coa coordinación de Marcos Vence e Catarina Reis, tendo como socia a profesora Adelina Moura.
O alumnado participante estudaba cursos profesionais de Informática. Traballaron temas relacionados co módulo Aplicações Ofimáticas, coa lingua portuguesa e co emprendemento. Exemplos de produtos: manuais técnicos, presentacións con ideas de negocio e follas de cálculo de facturación, todos eles en portugués.

O proxecto recibiu o Selo de Calidade eTwinning en España e Portugal.

Máis información: