13 novembro 2019

▬ Rrrrrr : Renunciar, Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar, Restituír a Terra

O I.E.S Valle Inclán de Pontevedra xunto con  tres institutos  franceses, o Jean Vilar, de Villeneuve Lez Avignon, onde o alumnado estuda o español e teñen a educación física nesa lingua, o Erea de Versailles e o Felix Faure de Beauvais teñen novo Proxecto eTwinning neste cursos escolar..
 O  contido do proxecto Rrrrrr : Renunciar, Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar, Restituír a Terra podiamolo resumir así:
Trátase dun proxecto que ten por temática principal o desenvolvemento sostible e máis particularmente a xestión dos residuos ao redor de 6 accións clave: Renunciar, Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar e Restituír a Terra. Desexamos que o noso alumnado reflexione sobre a súa xestión diaria (na casa e no instituto) dos residuos e fagan suxestions para mellorar.
Os alumnos/as comezan por coñecerse (preséntanse e ensinan o medio no que viven)  e así defínense os termos do proxecto.
Logo solicítaselles que deseñen un logo, un slogan publicitario, xogos virtuais e titoriais e, en segundo lugar, que fagan unha acción concreta no seu centro relacionada co proxecto.

OBXECTIVOS
 1. Mellorar as competencias do alumnado en informática (utilización das TICS)
 2. Mellorar as competencias en linguas estranxeiras (Francés).
 3. Abrirse aos outros  (a nivel local e europeo)
 4. Permitir ao alumnado ter unha visión sobre o mundo que os rodea: Ser cidadáns conscientes
 5. Fomentar o respecto mutuo fronte aos demais e ao seu contorno.
 6. Abrirse a novos hábitos de vida, desenvolver novos coñecementos, saber facer.
 7. Colaborar con asociacións locais, pais, etc...
 8. Observar, comprender, imaxinar (exercer a creatividade) .
 9. Desenvolver unha mente crítica para cuestionar e emprender mellor.
 10. Entenderse no seo dun grupo para levar a cabo un proxecto.
 11. Escoitar as opinions dos outros, saber escoitar.
 12. Entrar nunha dinámica de traballo (a curto, medio e longo prazo)