10 junho 2020

SELFIE

Hoxe houbo un webinar a cargo do SNA no que César Herrero e Marta onde se nos informou sobre SELFIE.


SELFIE é unha ferramenta gratuíta coa que podemos avaliar o noso centro a nivel de uso de tecnoloxías. Cunha serie de enquisas anónimas, propoñen co resutado fortalezas, debilidades e propostas de mellora. Só precisamos tres grupos que poden ser: profesorado, alumnado e equipo directivo.
É unha ferramenta de autoreflexión, non de autoavaliación. Tampouco fai rankings de centros nin podes acceder a compararte con outros.Se vos animades algún centro podedes contar as vosas experiencias.

Sem comentários:

Enviar um comentário