26 outubro 2012

Formación na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo

O próximo 16 de Novembro, a Embaixada eTwinning representada por Susana Vázquez Regueiro, levará a cabo tres sesións de formativas na Facultade de Formación do Profesorado de Lugo.

Esta iniciativa enmárcase nas Xornadas de Reflexión sobre o Modelo de Escola que se desenvolven dentro das actividades académicas para as materias Deseño, desenvolvemento e innovación curricular e Organización e xestión do centro escolar.

Os materiais para as sesións son os que seguen: