13 outubro 2013

▬ FCT SdC-LX

O proxecto eTwinning FCT Santiago de Compostela - Lisboa é un exemplo de como utilizar un TwinSpace para xestionar un proxecto Leonardo da Vinci (sería igualmente útil para un Comenius ou mobilidades Erasmus). 

Catro alumnos de FP Informática do IES San Clemente de Santiago de Compostela realizaron as súas prácticas na multinacional Teleperformance en Lisboa, e seis alumnos do colexio lisboeta INETE en varias empresas de Compostela. 


Os organizadores das mobilidades foron Marcos Vence e Ana Baio e participaron outros docentes de ambos centros educativos: Helena Queirós, Dolores Díaz, Jorge Carvalho, Débora Eleti e Afonso Pena.

Máis información no blogue do proxecto: fctlx.blogspot.com