28 setembro 2016

ENCONTROS CON PARTICIPACIÓN DA EMBAIXADAA embaixada eTwinning, participará na Xornada que o  CFR de Pontevedra e o CFR de Vigo están a organizar para os vindeiros 14 e 15 de outubro  que levan por título “ O inglés como lingua de materias non lingüísticas. Retos e estratexias ".Dito encontro terá lugar no Pazo da Cultura dePontevedra e está dirixido ao profesoradode inglés e a docentes que estean impartindo materias non lingüísticas en inglés tanto en seccións bilingües como en centros plurilingües. Poden inscribirse na actividade a través de http://www.edu.xunta.es/fprofe/ ata o 03 de outubro.

Cadaquén deberá inscribirse na actividade que corresponda ao CFR do seu ámbito segundo os seguintes códigos:

Código actividade CFR Pontevedra: P1603002
Código actividade CFR Vigo: V1603004

Coa actividade pretenden aportar estratexias de integración curricular na ensinanza de linguas e contidos e aportar pistas sobre o papel do profesorado mentor en contextos plurilingües. Desenvolverán un programa de obradoiros, experiencias e conferencias.(Programa completo da actividade en Fprofe).

Pretenden asimesmo que estas xornadas servan de foro de intercambio profesional, asi queestá aberta a posibilidade de que os centros asistentes presenten experiencias CLIL en
formato de paneis. Os contactos para elo serían os das persoas asesoras encargadas da actividade:

cfr.pontevedra.linguasestranxeiras@edu.xunta.es
Carmen Martínez Dapena

Mónica Otero Bruzada