07 setembro 2016

Proxecto europeo ATS 2020

A Consellería de Cultura, Educación e O.U seleccionará 35 centros educativos co obxecto de realizar unha pilotaxe, durante o curso 2016/17, do proxecto europeo ATS2020.  O obxectivo é estudar o grao de integración real das competencias clave dentro do currículo do ensino primario e secundario en 250 centros educativos de toda Europa.
Os centros docentes participarán no proxecto coa implicación de dous profesores/as de calquera materia que impartan no mesmo nivel (existe a posibilidade de que sexa só un).
  A idade do alumnado deberá estar entre os 10 e os 15 anos de idade.
 O 15 de setembro de 2016. é a data tope para a inscrición dos centros participantes, que é moi sinxela.
O profesorado participante con avaliación positiva terá un recoñecemeneto de 20 horas de innovación educativa.
A participación neste proxecto podería dar lugar a entrar en contacto con colegas europeos cos que traballar ao mesmo tempo nun proxecto e-Twinning.
Máis información no correo: programas.europeos@edu.xunta.es ou no teléfono 981 546545.