29 junho 2019

▬ Ed Twinning - The Time Reporter

Esperanza Doval do CEIP de Sestelo-Baión, preséntanos o proxecto "Ed Twinning - The Time Reporter", que foi presentado como "exemplo de proxecto de calidade con escolas socias portuguesas" nunha actividade de formación da Embaixada.

Podedes ver o Diario de Proxecto nesta ligazón:
 

"Ed Twinning é un xornalista novo que recibe do seu tío Tim, un famoso científico, unha herdanza inesperada: unha pequena casa de campo. Con sorpresa, descobre a última invención: unha máquina do tempo. Ademais da máquina, o tío aínda lle daría un diario con varias indicacións e unha nota cunha mensaxe estraña. Ten así idea de viaxar no tempo para lograr exclusivas con importantes personalidades vinculadas á historia, arte, ciencia, etc. de Europa.
Os nosos alumnos axudaron ao novo xornalista e embarcarse nesta fantástica aventura... investigaron, prepararon as entrevistas, deseñaron máquinas do tempo, etc.Con este proxecto preténdese que o alumno desenvolva a formación en comunicación escrita e oral, non só na lingua materna senón tamén nunha lingua estranxeira, cidadanía, expresión cultural
e artístico e TIC. Os alumnos compartiron as súas "entrevistas" nun BLOG que é visible no TwinSpace, que está oculto. Tamén presentaron outros textos e obras, compartindo información sobre o seu país en diversas áreas. Buscaron conexións, semellanzas e diferenzas, creando varios traballos de colaboración cos compañeiros. Como futuros cidadáns, reflexionaron sobre os valores europeos, a identidade europea e importancia da sociedade multicultural. 
Na súa investigación sobre países socios aprenderon a usar ferramentas web, presentar e compartir traballos e opinións. Aprenderon o importante que é non só colaborar no traballo dos compañeiros, como no produto e a avaliación das distintas actividades."