20 março 2021

Difusión do Proxecto "No Camiño _ Auf dem Weg _ On the way" - EOI de Vilagarcia

Vos compartimos un proxecto da EOI de Vilagarcía ao que lle están dando difusión antes da súa posta en marcha por se é do voso interese.
 "Póñome en contacto con vostedes na Embaixada eTwinning Galicia para lles pór en coñecemento da difusión que planteamos nos vindeiros meses da proposta dun proxecto de eTwinning iniciada e impulsada polo departamento de alemán da Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía. 


Pretendemos iniciar xa a difusión no eTwinning, para a busca de socios internacionais. Asemade, de cara ás xornadas de/Internacionaliza a túa escola/ o 12 e 13 de marzo, intentaremos tamén crear as redes e sinerxias necesarias para atraer a posibles centros interesados, especialmente entre Escolas Oficiais de Idiomas.

 Asemade, nos vindeiros meses da fase 0 do proxecto, intentaremos que máis departamentos do noso propio centro se adhiran, para o cal nos gustaría arredor de finais de abril, principios de maio, facer unha sesión eTwinning no centro, dalo a coñecer, e presentar o proxecto ás xefaturas de departamento de cara ao seu desenvolvemento no curso 2021-2022." 

 Agradecemos a súa atención e agardamos seguir en contacto no tocante a esta iniciativa, 

 Escola Oficial de Idiomas Rúa Entrante, 
7 36600 Vilagarcía de Arousa 
 Tel.: 986 566 440 - Fax: 986 566 450 www.eoivga.org 

 Links: ------