09 dezembro 2012

Encontro de embaixadores eTwinningOs días 30 de novembro e 1 de decembro tivo lugar en Madrid o primeiro Encontro de Embaixadores eTwinning.

Durante a reunión, os 37 participantes das Comunidades e Cidades Autónomas coñeceron os distintos labores de difusión que se están levando a cabo e participaron nos distintos talleres. 

Tanto o blog da embaixada en Galicia, como as sesións formativas que se foron levando a cabo e as publicacións xa terminadas ou en curso, foron presentados aos participantes que valoraron moi positivamente estas iniciativas galegas.

Durante os dous días traballouse en diversos talleres e presentáronse as experiencias de traballo de varios embaixadores. Ademais, expuxéronse as distintas formas de funcionamento da rede de embaixadores nas diferentes CCAA en canto ao labor de difusión ,a normativa de certificación, algúns casos de redución horaria nos centros, etc.

Carlos Medina inaugurou o Encontro e comentou o labor levado a cabo polo SNA. Diego Rojas levou a cabo unha presentación centrada nas novidades do Twinspace.
Pedro Miguel Fernández, embaixador eTwinning da Comunidade de Madrid, presentou ferramentas colaborativas: Hangout de Google, Spreaker Web Radio e Wix.

Durante a mañá do sábado os embaixadores presentaron diferentes actividades levadas a cabo nas súas distintas Comunidades e Cidades Autónomas.


Estas son algunhas das propostas de conclusións dos participantes no Encontro:

  1. Que a participación do profesorado en proxectos eTwinning que obteñan Selo de Calidade Nacional sexa recoñecida polas distintas administracións educativas como actividade de innovación educativa.
  2. Que os distintos Centros de Formación do Profesorado organicen cursos sobre o programa eTwinning.
  3. Que os embaixadores e os profesores con proxectos Ttwinning teñan algún tipo de redución horaria para dedicarse a labores de coordinación, especialmente se hai varios profesores nun centro involucrados nun proxecto eTwinning.
  4. Que os embaixadores deben ser os que dean os cursos, organizados polos diferentes Centros de Profesores sobre o programa eTwinning en todas as Comunidades Autónomas.
  5. Que as Comunidades Autónomas deberían contar cos embaixadores para programar e impartir cursos para informar ao profesorado, inspectores e persoal das diferentes Consellerías de Educación.
  6. Que os proxectos eTwinning non só poden ser difundidos desde os Programas Europeos, tamén incumben ás TIC, a colaboración, etc. Por iso é importante que as CCAA os integren como parte dos seus plans de mellora e calidade e os presenten a diversos departamentos, ademais de á Inspección Educativa.
  7. Que os embaixadores estean ao tanto dos proxectos realizados na súa comunidade autónoma e dean a coñecer os mellores como exemplos de boas prácticas.Outra das conclusión é a necesidade de contar cun plan de actuación para dar visibilidade ás distintas accións nas diferentes comunidades e para traballar conxuntamente todos os embaixadores.

Nos enlaces seguintes están algunhas das presentacións levadas a cabo polos embaixadores:
Magdalena Pastor, Murcia
Alicia López, Valencia
Yolanda Egea, Andalucía
Camilo Rodríguez, Extremadura
Sergio González, Ceuta

Artigo do SNA español