03 janeiro 2013

DOCENCIA: SFP NO IES SAN CLEMENTE

Durante os meses decembro a maio vaise celebrar no IES San Clemente, de Santiago de Compostela, un seminario de formación permanente que contará coa docencia impartida por membros da Embaixada eTwinning en Galicia.
O SFP ten por título "Innovación no ensino semipresencial: Proxecto eTwinning". A docencia iniciouse o pasado día 21 de decembro, con catro horas, quedando pendentes outras once que se desenvolverán durante o mes de xaneiro.