08 novembro 2014

A Embaixada eTwinning na Facultade de Ciencias da Educación

Os días 6 e 7 de novembro, a Universidade da Coruña, en colaboración coa Embaixada eTwinning en Galicia,  organizou unas sesións de difusión do programa para o alumnado de TICs de primeiro de Maxisterio.

As sesións desenvolvéronse en Ciencias da Educación, na Coruña, e estiveron apoiadas polo Vicedecanato e os profesores da materia. A encargada de desenvolvelas foi a embaixadora Susana Vázquez Regueiro. A elas asistiron máis de 200 alumnos.

O programa desenvolveuse coa seguinte orde:

  •  A escola actual e eTwinning
  •  eTwinning: que é, como se desenvolve. Calidade e eTwinning
  • Análise dun proxecto eTwinning en función dos parámetros dos puntos 1 e 2.
  • Ferramentas colaborativas dentro e fóra de eTwinnng.
  • Colaboración do alumnado asistente.As sesións foron desenvolvidas por Susana Vázquez e tiveron unha duración de 90 minutos cada unha.

A continuación podes acceder a documentos relacionados coa sesión: