24 junho 2016

Around the world with Maths


Os alumnos de 1º e 2º da ESO do Colexio Alca xunto cos seus compañeiros da República Checa, Turquía, Eslovaquia e Croacia, comparten e resolven problemas matemáticos enclavados en contextos xeográficos e históricos. 

Nestas tarefas faltan datos e os nenos terán que identificalos e buscalos on line. 

Ademáis de resolver os problemas, tamén deben contextualizalos xeográfica, histórica e artisticamente.

O idioma empregado é o inglés.

Estes exercicios están publicados nun mapa mundi interactivo.

A profesora Edelmira Riero coordina o proxecto dende España.

Todo o contido esta recollido na web: