24 junho 2016

Learning is fun with comedy

Alumnos de 3º da ESO do Colexio Alca (Ames) xunto cas súas compañeiras londinenses do centro City of London School for Girls coescriben e representan unha comedia.

Neste proxecto participan os profesores: Arron Spall, Maite Brea e Edelmira Riero.

O contido está recollido na  seguinte website: