26 novembro 2016

Xornadas Erasmus +

O 26 de Novembro tiveron lugar en Santiago as Xornadas Erasmus+.

 Durante a mañá interviñeron:
  •  Beatriz Tourón do SEPIE coa ponencia "Erasmus+: convocatoria 2017. A internacionalización dos centros educativos" 
  • Gonzalo Constenla da EOI de Santiago de Compostela coa ponencia "Programas europeos nun centro educativo: beneficios e oportunidades. Por que é interesante partcipar en programas europeos"
 Pola tarde os obradoiros simultáneos foron os seguintes:
  •  Os Programas Europeos na Formación Profesional, ciclos formaivos de grao superior - Francisco Antonio Orge Lorenzo (CIFP Carlos Oroza - Pontevedra).
  •  Os Programas Europeos na Educación Escolar - Beatriz Alonso Pérez-Ávila e María Olga Varela Vázquez (IES Alfonso X o Sabio - Cambre). 
  • Os Programas Europeos na Educación de Adultos - Nancy Casielles Iglesias (EOI de Ourense).
  •  Os Programas Europeos na Formación Profesional, ciclos formativos de grao medio - Asunción González Cabaleiro (CIFP Valentín Paz Andrade - Vigo). 
  •  Etwinning e Erasmus + - Mª Carmen Fernández Vázquez, embaixadora eTwinning (IES de Poio - Pontevedra) e Ángel Sebastian Junquera (CAFI) 

As Xornadas remataron cunha mesa redonda moderada por Beatriz Tourón Torrado (SEPIE) na que interviron as persoas relatoras dos obradoiros