23 junho 2021

Formación de profesorado

O pasado día 17 de xuño, no Centro de Formación e Recursos de Lugo levouse a cabo unha achega a eTwinning para profesores da provincia.

O grupo de compañeiros asistente está desenvolvendo unha formación maior, en proxectos europeos, posto que están a organizar os seus primeiros Erasmus+.

A formación consistiu, basicamente, en aproximalos ao programa eTwinning, en relación coas vantaxes que pode ofrecer coma ponte entre socios europeos que poidan ter unha asociación a través de Erasmus.

Susana Vázquez, presentou, na primeira fase, eTwinning como programa con entidade propia, óptimo para o desenvolvemento de proxectos europeos e, nunha segunda fase, organizou un obradoiro de achegamento a eTwinning Live e ao TwinSpace.

Sempre é un gusto ver que hai xente interesada en eTwinning!