07 julho 2021

De pequeño, en el cole, jugaba a...


Presentamos un dos proxectos eTwinning desenvolvidos dentro do Plan Proxecta na nova modalidade de Patrimonio cultural europeo en colaboración no programa eTwinning.

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais.


 Trátase do proxecto De pequeño, en el cole, jugaba a..., do CEIP Plurilingüe Porto Cabeiro de Redondela.

Este é o Twinspace do proxecto.

A coordinadora, Ánxela Domíguez, preséntanos o proxecto.


“ DE PEQUENO , NO COLE, XOGABA A…” 

"Na consecución deste proxecto participaron 2 mestres do Ceip Pl. Porto Cabeiro e 5 mestres do Agrupamento de Escolas nº2 de Elvas como socio colaborador. Investígase sobre os xogos ao que xogaban os maiores coñecidos polos alumnos/as cando ían ao colexio. Trátase de averiguar as versións diferentes do mesmo xogo, os seus nomes, normas, cal se xoga máis...

Todo o alumnado participante cursa 3º de Primaria.Centrouse na investigación dos xogos populares e tradicionais,  nun traballo interdisciplinar entre as  materias de Educación Física, Lingua Castelá, Lingua Galega, Arts (Plástica) e sesións de Informática, buscando o desenvolvemento das competencias clave, partindo da investigación sobre o patrimonio lúdico, transmitido polos maiores que rodean aos alumnos/as.

O alumnado foi o protagonista do deseño, da elaboración de actividades e do produto final. 


Foi o encargado de involucrar aos seus maiores neste proxecto.  Fíxose partícipe a toda a Comunidade Educativa.

A secuenciación prevista no proxecto foi variando, dado que a data de comezo co socio colaborador foi cara o inicio do 2º trimestre, ademáis debe terse en conta o tempo que tiveron de confinamento e o traslado de edificio que tamén tiveron no 3º trimestre non dispoñendo de conexión a Internet.

Desenvolvemento e actividades reflectidas na páxina de twinspace:


1.- Búsqueda de socios: Os alumnos cursan  3º de Primaria 

2.- Decídese entre as coordinadoras galega e portuguesa presentar o proxecto a través do libro “Avós e avoas” e da montaxe “Conectados polos xogos”, e unha posta en común mediante e-mail sobre que investigar

3.- Comézase a investigación. Primeiras investigacións na clase de EF.

     Estruturamos que preguntar: 

     Nome do xogo

     Número de xogadores

     Material con que se xoga

     Campo de xogo

     Normas

     Decidimos que xogos formarían parte do libro dixital


4.- Posta en común en Lingua Castelá sobre como presentarnos . 

      Elaboración de avatares na sesión de Informática.

      Elaboración de un vídeo

5.- Debuxo dos xogos na sesión de Arts

6.- Deseño da ficha para recoller a información sobre os xogos entre as coordinadoras

7.- Videoconferencia entre alumnos españois e portugueses

8.-  Elaboración de fichas

9.- Elección de logotipo mediante unha Enquisa.

10.- Presentación do proxecto por videoconferencia entre proxectos petecentes ao Plan Proxecta


11.- Participación nun foro sobre que é o que máis lles gustou sobre os xogos investigados, cal lles gustaría xogar…

12.- Produto final: 

            * Resumo fotográfico do proxecto

* Elaboración dun libro dixital onde se recollen os xogos dos 2 socios 

* Selección de xogos do socio para xogar no tempo de lecer e na clase de EF