29 novembro 2018

eTwinning como ferramenta inclusiva. Docencia.

O IES Trapero Pardo, Castro Riberas de Lea, Lugo, no desenvolvemento do seu PFPP sobre educación inclusiva, solicitou da Embaixada eTwinning, unha docencia que tratase este tema no contexto do programa eTwinning.

A docencia tivo lugar na sede do CFR de Lugo, a cargo de Susana Vázquez, que organizou a sesión, de tres horas, en relación aos eixos que o grupo de traballo acordou previamente.

A boa marcha da sesión e o interese amosado polos participantes levaron a acordar unha ampliación da docencia, que se prolongará, por tres horas máis, no mes de xaneiro.


Houbo tempo para traballar arredor da escola inclusiva e do traballo cooperativo, de experimentar con dinámicas colaborativas moi útiles no desenvolvemento de proxectos de aula e centro, e ferramentas web frecuentemente incluídas nos eTwinning.


O SNA, para a ocasión, enviounos material promocional e un exemplar por participante, da publicación Construir una cultura inclusiva con eTwinning (2017).

Agradecemos á asesora do CFR, Ana Osorio, así como á coordinadora do PFPP, Ana Mª García, a confianza e a facilitación das sesións, así como a axuda para crear un ambiente de traballo tan produtivo!