19 novembro 2018

Proxecto Nautilius


CPR Plurilingüe Losada Vigo
Lycée Nicolas Appert, Orvault-Nantes


O Proxecto Nautilus xira en torno á figura do escritor francés Jules Verne e a
conmemoración en febreiro de 2018, do 150 aniversario da chegada do Nautilus á Ría
de Vigo en busca dos tesouros afundidos na Batalla de Rande.
Os centros participantes son o CPR Plurilingüe Losada de Vigo e o Lycée Nicolas
Appert, de Orvault-Nantes, Francia. Participaron 63 alumnos de entre 15-16 anos e un
equipo de 16 profesores de ambos centros.
Durante doce meses desenvolvéronse, en español, francés e inglés, diversas actividades
implicando as áreas de xeografía e historia, linguas estranxeiras, literatura, bioloxía,
enxeñería industrial, tecnoloxía, informática, arte, física e química e educación física.
Producíronse gran variedade de resultados tales como a creación dun multi-xeocaching
sobre a Ruta Verniana no casco urbano de Vigo e un earthcache na Illa de San Simón,
baseadas na visitas do escritor á cidade, a creación de unha aplicación para móbiles e
tablets Android “Siguiendo las huellas de Jules Verne en Nantes” en 3 idiomas, a
elaboración do Atlas da obra “Robur o conquistador”, que publicará a Sociedad
Hispánica de Jules Verne, un Trivial dixital Jules Verne, audiovisuais, programas
radiofónicos, ebooks, xogos con aplicacións dixitais, etc.
Este proxecto pretende contribuír desde a faceta escolar á difusión do patrimonio
cultural común que nos une gracias ao autor: o mundo literario, histórico e científico-
tecnolóxico e recoller ademais, o espírito de unha época de innovación e de avances
científicos que anticiparon o futuro.
Páxina web: www.proxectoverne.com
Espazo etwinning: https://twinspace.etwinning.net/34785
Video do proxecto: https://www.youtube.com/watch?v=Tyqi9nu-PrM&t=9s