09 maio 2022

▬ Un salto en Roma


Un salto en Roma  foi un proxecto  eTwinning desenvolvido con alumnado entre 14 e 16 anos. polo IES de Poio, o  Agrupamento de  Escolas  Sá de Miranda de Braga e o  Liceo  G.  Peano de Roma,

O proxecto buscou  traballar competencias clave, especialmente a lingüística, dixital e social,  ademais de desenvolver  o  curriculum de Latín no centro español e de Lingua española nos centros portugués e italiano. Para iso creáronse  equipos internacionais que se repartiron as distintas seccións dunha revista dixital

O primeiro número da revista tratou temas xerais e o segundo número da revista abordou o tema do ano en  eTwinning: os centros educativos e a nova  Bauhaus europea.

Os obxectivos do poxecto consistiron en mellorar competencias clave, fundamentalmente a competencia dixital e lingüística e competencias sociais e cívicas., abordar o  curriculum das nosas materias dunha forma innovadora, fomentar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe e favorecer a comunicación intercultural. 

Tras unha fase de presentación de alumnado, dos seus centros e localidades e de elección de  logo,


organizados en grupos internacionais prepararon o número 1 da revista manexando a bibliografía dispoñible no  Twinspace. Cada equipo tiña un foro onde se repartiron distintas funcións na revista e ían chegando acordos para os contidos.

Para o número 2 o  Twinspace tiña bibliografía sobre a nova  Bauhaus europea e sobre a educación na Antiga Roma para integrar  o tema  curricularmente en Poio.

Esta e a ligazón ao Twinspace