02 maio 2022

▬ LusoMicroFonia

 

Proxecto eTwinning desenvolvido no ano escolar 2021/2022 por profesorado e alumnado do IES San Clemente, Santiago de Compostela, do AE Carlos Amarante, Braga, Portugal e do Centro Paula Souza, São Paulo, Brasil.


 

No centro galego participou o alumnado dos ciclos PluriFP SMR e ASIR coa coordinación de Marcos Arias, Beth Oliveira e Marcos Vence, coa colaboración de José Freire e tendo como socia portuguesa a profesora Adelina Moura e socio brasileiro Álvaro Filho.


O alumnado participante estudaba cursos profesionais de Informática. Traballaron temas relacionados cos módulos Aplicações Ofimáticas, Aplicações Web e lingua portuguesa (PLEP). Obxectivo principal: crear un canal de podcast lusófono para o seu uso continuado por parte de todas as escolas interesadas e dotalo de contido inicial, alén de adestrar a expresión oral en portugués.

Máis información: