14 janeiro 2013

DOCENCIA: SFP NO IES PONTECESO

O IES Ponteceso está a desenvolver un Seminario de Formación Permanente para o seu profesorado, que versa sobre "Formación e práctica no uso das ferramentas TIC", para iso contou coa nosa colaboración impartindo doce horas de docencia sobre o que os programas europeos, en concreto o eTwinning, poden aportar na innovadora escola 2.0.

As catro sesións acordadas comezan o día 23 de xaneiro de 2012.

Accede aquí aos documentos relacionados coa nova:


-Presentación: Proxectos educativos europeos
-Presentación:  un eTwinning en 6 pasos
-Presentación: Novo en eTwinning?

-Memoria

-Valoración das sesións