03 janeiro 2013

TERCEIRA PUBLICACIÓN DA EMBAIXADA eTwinning

A partir deste mes de xaneiro ponse en marcha o proxecto colaborativo que ten como obxectivo a publicación de ideas de proxecto eTwinning para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Esta é unha invitación para todo o profesorado, en especial o de Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe e Orientación Educativa, para que formen parte deste incipiente grupo de traballo. Se estás interesado en participar, non dubides en contactar connosco a través de calquera destes enderezos:

susana.vazquez.r@gmail.com
embaixada.etwinning@gmail.com

O proceso de colaboración levarase a cabo no TwinSpace que a Embaixada ten aberto para as súas actividades de docencia, Difusión eTwinning.

Podes ver máis información aquí.

Podes ver outras publicacións da Embaixada eTwinning aquí

Invitación enviada ao profesorado participante.