20 janeiro 2013

Innovación educativa

Iniciamos unha acción en prol do recoñocemento por parte da Consellaría de Educación da participación en proxectos eTwinning como actividade de innovación educativa.
Dado que ano tras ano  proxectos con participación galega obteñen o recoñecemento do Selo de Calidade Nacional,  Selo de Calidade Europeo, Premio Nacional e mesmo Premio Europeo, sen que o profesorado participante neses proxectos teña ningún tipo de recoñecemento na nosa Comunidade,  preparamos unha instancia que se pode deixar en rexistro na Consellaría ou en calquera das súas Delegacións.

Este é o enlace á instancia no caso de que queirades sumarvos á iniciativa;  alí podedes descargar o documento.
Na procura de facerlle un seguimento á nosa iniciativa,  agradecémosvos que, no caso de participar nela,  nos escribades á  nosa dirección de correo:  embaixadaetwinning@gmail.com