13 novembro 2017

▬ “Delirant isti eTwinnienses Romani!

“Delirant isti eTwinnienses Romani! é un proxecto enfocado a traballar o latín de maneira colaborativa entre o alumnado.

A profesora do IES de Poio Carmen Fernández traballou no  proxecto con socios de Estremadura, Alemaña, Polonia e Italia. 

O obxectivo principal foi desenvolver unha serie de actividades que permitisen un achegamento natural e activo á metodoloxía do Latín segundo o Marco Común de Referencia para as Linguas. (MCER)

Os nosos estudantes melloraron competencias clave como a comunicación en lingua estranxeira, aprender a aprender,  a competencia dixital, a competencia social e cívica, e a conciencia e expresión culturais.

As actividades buscaron a colaboración entre o alumnado desde diferentes perspectivas partindo da transmisión de coñecementos e chegando á creación de contidos.

Deste xeito, cada un destes produtos finais (presentacións, comics, xogos en liña, adiviñas, mapa colaborativo, instagram, twitter, etc) son resultado dun traballo colaborativo dos grupos internacionais de alumnado.

O proxecto foi obxecto sunha ampla difusión en páxinas de diferentes asociacións de Linguas clásicas nos países socios.
Presentado dende Poio á iniciativa da Comisión Europea Move2Learn,Learn2Move, resultou seleccionado. O alumnado galego visitou o Parlamento Europeo en Estrasburgo.Este é o TwinSpace 

blog.